קריאה משותפת

עד כה נקראו 325 ספרים!

הצטרפו לקריאת הספר ה-326:

בחרו פרשה

דברים ואתחנן עקב
ראה שופטים כי-תצא
כי-תבוא נצבים וילך
האזינו וזאת-הברכה

בחרו עליה

דברים ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
ואתחנן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
עקב ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
ראה ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
שופטים ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
כי-תצא ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
כי-תבוא ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
נצבים ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
וילך ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
האזינו ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
וזאת-הברכה ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי

לקחת על עצמך לקרוא השבוע עד מוצאי שבת:

רשימת הקוראים השבוע

שם הקורא/ת בקשה לברכה קריאה
Yaakov G לרפואת זולאי בת אסנת, רחל אסנת בת אליאונורה, עזריה בן זולאי פרשת ואתחנן - חמישי
וגם פרשת ואתחנן - שישי
וגם פרשת ואתחנן - שביעי
אורון קאפח לידה קלה בידיים מלאות לנועה שמחה בת קרול יעל פרשת שופטים
אושר לוי לידה קלה בידיים מלאות לנועה שמחה בת קרול יעל פרשת דברים
ורד ישראל לידה קלה בידיים מלאות לנועה שמחה בת קרול יעל פרשת ראה
ספיר אזולאי לידה קלה בידיים מלאות לנועה שמחה בת קרול יעל פרשת ואתחנן
פרשת ואתחנן
פרשת עקב
עדנה שרף בריאות מזל נחת שמחה רפואה שלמה להרצל בן מלכה פרשת וילך
ספר דברים שלם!
ענבל כהן פרשת האזינו
פטריק חיים לוי לידה קלה בידיים מלאות לנועה שמחה בת קרול יעל פרשת כי-תבוא