קריאה משותפת

עד כה נקראו 6 ספרים!

הצטרפו לקריאת הספר ה-7:

בחרו פרשה

דברים ואתחנן עקב
ראה שופטים כי-תצא
כי-תבוא נצבים וילך
האזינו וזאת-הברכה

בחרו עליה

דברים ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
ואתחנן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
עקב ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
ראה ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
שופטים ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
כי-תצא ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
כי-תבוא ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
נצבים ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
וילך ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
האזינו ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
וזאת-הברכה ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי

לקחת על עצמך לקרוא השבוע עד מוצאי שבת:

רשימת הקוראים השבוע

שם הקורא/ת בקשה לברכה קריאה
מזל דבורה בת אלגריה בן זוגי אברהם ישראל בן רבקה וכל בני משפחתי פרשת ראה
פרשת נצבים
פרשת וילך
פרשת וילך
מרדכי יאיר בן פריחה ימלא ה\' כל משאלותיו לטובה בקלות ולאלתר לחיים טובים ולשלום. פרשת שופטים
עידית אסתר בת מזל דבורה גזרות טובות, ישועות ונחמות. ספר דברים שלם!
שירן פלץ רפואה שלמה לאחי כפיר בן מזל לבריאות הנפש והגוף ישועות ובשורות טובות במהריפה בעה אמןןןןן ספר דברים שלם!