קריאה משותפת

עד כה נקראו 371 ספרים!

הצטרפו לקריאת הספר ה-372:

בחרו פרשה

דברים ואתחנן עקב
ראה שופטים כי-תצא
כי-תבוא נצבים וילך
האזינו וזאת-הברכה

בחרו עליה

דברים ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
ואתחנן ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
עקב ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
ראה ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
שופטים ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
כי-תצא ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
כי-תבוא ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
נצבים ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
וילך ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
האזינו ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי
וזאת-הברכה ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שביעי

לקחת על עצמך לקרוא השבוע עד מוצאי שבת:

רשימת הקוראים השבוע

שם הקורא/ת בקשה לברכה קריאה
אודליה בריאות לכל זיווג הגון והריון ולידה קלה פרשת כי-תצא
פרשת ראה
איריס ישועות מהשם יתברך לכל עם ישראל לבעלי ולבנים שלי פרשת ראה
עדנה שרף בריאות מזל נחת שמחה רפואה שלמה להרצל בן מלכה ספר דברים שלם!
עזריה לרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם, לזולאי בת אסנת, עזריה בן זולאי, לאה בת זולאי, אליאונורה בת אסיה, רחל אסנת בת אליאונורה פרשת שופטים