סגולת תומר דבורה

מחבר הספר הינו הרמ"ק הקדוש, אור העולם רבי משה קורדובירו בן רבי יעקב זיע"א.

מלאכי אלוקים שתו בצמא ממעיינו של הרמ"ק הקדוש. בין השותים בצמא את דבריו היו רבי חיים ויטאל זיע"א, רבי אליהו וידאש זיע"א – מחבר הספר "ראשית חכמה", והאר"י הקדוש זיע"א. בהלווית הרמ"ק ראו עמודי אור מעל מיטתו, והעיד עליו האר"י הקדוש זיע"א, שהרמ"ק הגיע לשלימות קודש, ולא נפטר אלא בעטיו של נחש.

בהסכמתו של בעל השל"ה הקדוש לספר "תומר דבורה", נאמר – "וכל מי שרגיל בספר הזה, ואומר אותו בכל שבוע או בכל חודש, מובטח לו שהוא בן העוה"ב".

וכן, ידוע כי כ"ק האדמו"ר ר' יואל טיטלבויים מסאטמר זיע"א גילה שכ"ק האדמו"ר מצאנז –  'הדברי חיים' זיע"א הבטיח: שכל הלומד מהספר "תומר דבורה" מובטח לו שלא יפגע מהמחלה הממארת והידועה.

מדברים אלו ניתן להבין כי הקורא בספר "תומר דבורה", מביא לעצמו ולמשפחתו את ברכת ה' ופועל לפתיחת אוצרות הישועה, בכל העניינים.